Zasady zwrotu

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez wysłanie Formularza zwrotu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy (nie wcześniej jednak niż Sprzedawca otrzyma zwracany Produkt). 

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

 

 

Formularz zwrotu

 

(formularz ten należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Twój e-mail:
Imię i Nazwisko:
Niniejszym informuję o chęci odstąpienia od umowy zawartej dnia:
Numer zamówienia:
Zwracam następujące produkty:
Powodem zwrotu jest:
Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

Supra Sp. z o.o.

81-506 Gdynia,

ul. Stryjska 24 

 

 

NIP: 586-224-99-35

REGON: 220959212

KRS: 0000348808